Enerji Kimlik Belgesi
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır.

Enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve / veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir.

Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye enerji kimlik belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. Güvercin Mühendislik olarak sizlere bu konuda en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

 
 
Pro WEB